Страховой рейтинг Insurance TOP журнал. Рейтинг страховых компаний Украины. Страхование
Журнал Страховой рейтинг Insurance TOP. Рейтинг страховых компаний Украины

Журнал «Insurance TОР» — єдине відкрите джерело інформації на ринку страхування, яке базується на офіційній статистиці страхових компаній та щокварталу публікує рейтинги ризикових та лайфових страховиків України у розрізі регіонів та видів страхування.

Купити друкований номер журналу Insurance TOP з рейтингами:
e-mail: [email protected]
Моб/Viber: +38(096)326-73-63


Global Insurance & InsurTechs Rankings

Оцінка управління та стратегії розвитку страхової компанії Standard & Poor's


Оцінка управління та стратегії розвитку страхової компанії представляють собою одну з найбільш суб'єктивних і в той же час найважливіших областей рейтингу методології. На думку "Standard & Poor's", якість і надійність вищого керівництва є одним із ключових факторів успіху компанії в її просуванні вперед.

Агентство «Standard & Poor's» піддається аналізу трьох основних факторів:

  • Стратегические позиции/основная направленность деятельности страховщика.
  • Деловые руководства по качестве и системы оперативного контролю за діяльністю компанії.
  • Фінансова стратегія та ступінь терпимості компанії до ризику.

З точки зору стратегічного аналізу агентство "Standard & Poor's" аналізує цілі та завдання діяльності компанії, передбачувані методи їх реалізації, методологію оцінок досягнень, а також ступінь відповідності стратегічних планів компанії динамічному розвитку галузі та потенціалу керівних кадрів.

У доповнення до цього агентство "Standard & Poor's" вивчає порядок корпоративного планування та його відповідність реальним мірам по управлінню та оцінці ефективності діяльності компанії. Експерти агентства також розглядають якість оперативних навиків керівних працівників (чи є їх здатність успішно реалізовувати вибрану стратегію) і оцінюють ефективність системи внутрішнього контролю. Наконец, агентство "Standard & Poor's" піддається аналізу ступеня терпимості керівництва компанії до ризику, щоб упорядкувати його внутрішню діяльність за оцінкою, контролем і урівноваженням балансових ризиків (ризиків, пов'язаних з інвестиційною та страховою діяльністю та з вибором тієї чи іншої структури капіталу компанії) . Сюда також відноситься детальне вивчення ступеня готовності керівництва брати на себе ризик, який використовується в методології підтримки на посадовому рівні платоспроможності та коефіцієнтів платоспроможності, а також зовнішньої заборгованості компанії.