Страховой рейтинг Insurance TOP журнал. Рейтинг страховых компаний Украины. Страхование
Журнал Страховой рейтинг Insurance TOP. Рейтинг страховых компаний Украины

Журнал «Insurance TОР» — єдине відкрите джерело інформації на ринку страхування, яке базується на офіційній статистиці страхових компаній та щокварталу публікує рейтинги ризикових та лайфових страховиків України у розрізі регіонів та видів страхування.

Купити друкований номер журналу Insurance TOP з рейтингами:
e-mail: [email protected]
Моб/Viber: +38(096)326-73-63


Global Insurance & InsurTechs Rankings

Оцінка якості інвестиційного портфеля та стратегії страхової компанії


Оцінюючи вкрай важливо встановити, наскільки інвестиційна стратегія страховика відповідає структурі його пасивів, і навіть яка ступінь впливу доходів від інвестицій загальний рівень прибутковості підприємства. Агентство "Standard & Poor's" усвідомлює, що в різних країнах використовуються різні інвестиційні стратегії (так, в деяких європейських країнах страхові компанії інвестують в акції та основні засоби набагато активніше, ніж їхні колеги в США), і враховує це при оцінки кожної окремої страхової компанії. В аналізі також враховуються регіональні відмінності в оцінці вартості інвестицій у звітних цілях (для цього можуть використовуватись показники ринкової вартості, амортизованої первісної вартості або нижча з цих двох величин).

Під час аналізу якості інвестицій компанії агентство "Standard & Poor's" розглядає такі ключові фактори:

 • Підхід, який використовується керівництвом компанії для прийняття, оцінки та управління інвестиційними ризиками.
 • Стратегія розподілу активів.
 • Якість інвестиційних активів.
 • Диверсифікація інвестиційних активів (з розбивкою за класами активів, галузі, строками платежів, емітентами).
 • Ліквідність інвестиційного портфеля.
 • Дохід від інвестицій (поточна доходність та загальний рівень доходів).
 • Оцінка вартості інвестиційних активів ("приховані" якості активів; ринкова вартість проти балансової вартості).
 • Стратегія реалізації доходів від приросту вартості активів.
 • Управління активами та пасивами.
 • Управління ризиками, пов'язаними з коливанням процентних ставок та валютних курсів.
 • Використання деривативів та інших фінансових інструментів.

Оцінка агентством "Standard & Poor's" якості інвестиційного портфеля складається з показників якості та ліквідності активів, ступеня концентрації ризиків та загальної прибутковості інвестицій. Експертами агентства ретельно вивчається стратегія компанії у сфері реалізації доходів від зростання вартості інвестиційних активів, оскільки між загальними інвестиційними стратегіями різних страхових компаній існують значні відмінності у розподілі доходу на поточний та інвестиційний. Найважливішим чинником у цьому плані є повнота розуміння методології, використовуваної страхової компанією з метою оцінки вартості активів, особливо у випадках, коли з будь-яких причин видається важко встановити їх реальну ринкову вартість.