Страховой рейтинг Insurance TOP журнал. Рейтинг страховых компаний Украины. Страхование
Журнал Страховой рейтинг Insurance TOP. Рейтинг страховых компаний Украины

Журнал «Insurance TОР» — єдине відкрите джерело інформації на ринку страхування, яке базується на офіційній статистиці страхових компаній та щокварталу публікує рейтинги ризикових та лайфових страховиків України у розрізі регіонів та видів страхування.

Купити друкований номер журналу Insurance TOP з рейтингами:
e-mail: [email protected]
Моб/Viber: +38(096)326-73-63


Global Insurance & InsurTechs Rankings

Методологія кредитних рейтингів Standard & Poor's заснована на обробці кількісних та якісних даних страхових компаній


Агентство "Standard & Poor's" застосовує у ході визначення рейтингу методологію, засновану на обробці найрізноманітніших кількісних та якісних даних. Здебільшого процес присвоєння рейтингу об'єктивний за своєю природою (наприклад, використовується велика кількість числових даних), проте значна увага приділяється і суб'єктивному аналізу, враховується особиста думка експертів. Ця суб'єктивність дозволяє агентству "Standard & Poor's" включити до підсумкового рейтингу безліч нестатистичних факторів та відобразити в ньому перспективи розвитку тієї чи іншої компанії.

Враховуючи, що існує велика кількість різних типів страхових компаній, що працюють у різних країнах, в яких діють різні правила бухгалтерського та фінансового обліку та звітності та нормативні бази, неможливо використовувати при аналізі всіх компаній одні й ті ж методи математичного аналізу. Фахівці агентства "Standard & Poor's" роблять спроби використати певні підходи та методи математичного аналізу до всіх страховиків, щоб отримати, наскільки це можливо, порівняні дані, проте ці методи зазнають коригування з урахуванням умов діяльності кожної окремої компанії.

Тим не менш, можна говорити про наявність одноманітної схеми аналізу, яка знаходить своє відображення у всіх рейтингах, що надаються агентством Standard & Poor's страховим компаніям. В рамках цієї рейтингової методології піддаються детальному аналізу наступні питання: галузеві ризики, критичний аналіз ділового потенціалу компанії, управління та стратегія розвитку компанії, ефективність поточної діяльності, якість інвестиційного портфеля, адекватність капіталу (включаючи достатність фонду перестрахування та резервного фонду), ліквідність та гнучкість фінансової діяльності.