Страховой рейтинг Insurance TOP журнал. Рейтинг страховых компаний Украины. Страхование
Журнал Страховой рейтинг Insurance TOP. Рейтинг страховых компаний Украины

Журнал «Insurance TОР» — єдине відкрите джерело інформації на ринку страхування, яке базується на офіційній статистиці страхових компаній та щокварталу публікує рейтинги ризикових та лайфових страховиків України у розрізі регіонів та видів страхування.

Купити друкований номер журналу Insurance TOP з рейтингами:
e-mail: [email protected]
Моб/Viber: +38(096)326-73-63


Global Insurance & InsurTechs Rankings

Moody`s публікує рейтингові показники та дослідження за широким колом кредитних зобов'язань


Moody`s публікує рейтингові показники та дослідження за широким колом кредитних зобов'язань, що включає в себе різні корпоративні та державні зобов'язання, випущені внутрішніми або міжнародними ринками капіталу, структуровану фінансову безпеку та комерційні програми цінних паперів. У той час Moody`s значно вийшло за рамки своєї традиційної рейтингової діяльності, випускаючи рейтинги емітентів цінних паперів, зобов’язань страхових компаній, банківських кредитів і вторинних банківських продуктів, останніх останніх депозитів та інших банківських довгов, управління фондами та їх похідними.

Moody`s надає кредитні рейтинги страхових компаній і аналізує довготи більше, ніж з 30-ти трильйонним покриттям:

- 85 000 корпоративних та державних зобов'язань;
- 73 000 суспільних фінансових зобов'язань;
- 4 300 корпоративних взаємозв'язків; і
- 100 суверенних народів.

Рейтинги та дослідження поширюються серед громадськості через електронні та друковані ЗМІ, включаючи систему ріал-тайм, поширену в середу трейдерів та інвесторів.

У доповненні до своїх рейтингових послуг Moody`s публікує орієнтовані на інвесторів кредитні дослідження для більш ніж 2 800 організацій і 20 000 абонентів у всьому світі. Компанія випускає понад 100 дослідницьких продуктів, включаючи всестороннє дослідження головних емітентів, дослідження промисловості, спеціальні коментарі та укладення по кредитам у вигляді справочників. У своїх кредитних дослідницьких продуктах Moody`s пропонує також детальний опис та оцінку емісій та емітентів разом із коротким обґрунтуванням даного виключення за спеціальними рейтингами. Асортимент продуктів Moody`s включає в себе також страхування, муніципальні підприємства, теоретичні інструменти, структуровані фінанси, банківські дослідження, а також операції з нерухомістю та світовими кредитами.

Хороші рішення залежать від хороших вхідних даних. Наші аналітичні інструменти стають надійними світовими стандартами для розуміння ризику ведення бізнесу з іншими. Маючи можливості, розроблені для оптимізації процесів прийняття рішень в організаціях будь-якого розміру, ми є обраним партнером лідерів у всьому світі для просування стратегій зростання, управління ризиками, стійкості та доступу до ринку капіталу.

....................................

Аналітичні рішення
Moody's надає інструменти, які допомагають керівникам організацій розуміти та обробляти дані. Від економічних прогнозів до моделей ризику та програмного забезпечення, наші рішення допомагають особам, які приймають рішення, ефективно визначати та діяти на основі найважливішої та релевантної інформації для свого бізнесу.

Кредитний аналіз
Moody's надає незалежні, глибокі та прозорі висновки щодо кредитного ризику через свої кредитні рейтинги. Наші висновки дозволяють емітентам отримати ефективний доступ до боргових ринків, а інвесторам – порівнювати кредитний ризик у різних країнах і класах активів.

Оцінки
Moody's пропонує некредитні оцінки, які забезпечують прозорість і розкриття інформації щодо категорій ризиків, таких як ESG та кіберризики, допомагаючи організаціям орієнтуватися на ринку, що розвивається.

Дослідження
Глобальне охоплення Moody's, досвід, послужний список і унікальні набори даних формують наше дослідження економічних і кредитних ринків, допомагаючи бізнес-лідерам бути попереду.

....................................

Moody's прагне допомагати учасникам ринку розвивати стратегічну стійкість, відповідальний капіталізм і озеленення економіки. Наші пропозиції охоплюють рішення щодо кредитування, ESG, сталого фінансування та кліматичних ризиків і допомагають нашим клієнтам визначати ризики та можливості, а також надають значущі вимірювання ефективності та аналізи.

Дані, технології та інновації
Інновації є критично важливою функцією, оскільки технології та обчислювальна потужність змінюють бізнес-процеси, а дані стають дедалі важливішими для пошуку можливостей для зростання та оцінки ряду ризиків. Ми підтримуємо цифрову трансформацію та автоматизацію наших клієнтів, застосовуючи найактуальніші сучасні технології для підтримки аналітичних процесів і надання наших даних і досвіду. Завдяки поєднанню розширених наборів даних, таких як найбільша в світі колекція приватних даних про кредитний ризик, і можливостей машинного навчання ми пропонуємо рішення, які приносять цінну інформацію швидше, ніж будь-коли раніше.

Cyber
Зростання кількості кібератак коштує компаніям мільярди доларів і загрожує стабільності бізнесу в усьому світі. Зараз для бізнес-лідерів важливо оцінити та кількісно визначити свій кіберризик, оскільки він стосується прийняття корпоративних рішень. Нещодавно агентство Moody's інвестувало в BitSight, щоб створити інтегровану платформу ризиків кібербезпеки, яка надаватиме рейтинги кібербезпеки та аналітику в масштабі, щоб допомогти керівникам приймати кращі рішення.

Пов’язані послуги для глибшого цілісного розуміння ризику
Ми надаємо китайським емітентам боргових зобов’язань доступ до міжнародного фінансування через наші кредитні рейтинги та беремо участь у внутрішньому ринку облігацій через наше спільне підприємство з CCXI, найбільшим національним рейтинговим агентством Китаю. Крім того, ми надаємо китайським фінансовим установам, корпораціям та іншим організаціям аналіз та аналітичні рішення. Нарешті, наші інвестиції в SynTao Green Finance поглибили нашу участь у фінансових ринках Китаю з акцентом на підтримку сталого розвитку та ESG.

Знай свого клієнта, комплаєнс і фінансові злочини
По-справжньому знати своїх ділових партнерів і клієнтів, а також інших третіх сторін стає дедалі складнішим завданням, оскільки регулятивний тиск розвивається, а погані гравці стають більш вправними у приховуванні.

Ми розширюємо наші можливості Know-Your-Customer, щоб допомогти організаціям ефективніше проводити дослідження клієнтів. Завдяки найпотужнішим у світі порівнянним даним із широкою корпоративною структурою та бенефіціарною власністю, пов’язаною з політично відомими особами, санкціями та іншими несприятливими даними, які забезпечують новий рівень достовірності щодо третіх сторін і осіб, які за ними стоять. Ми також можемо допомогти підприємствам і державним установам дослідити, де влада та контроль знаходяться в організації – незалежно від рівня власності.

Наша детальна та достовірна інформація щодо належної перевірки третьою стороною, боротьби з відмиванням грошей і відповідності вимогам «знай свого клієнта» допомагає мінімізувати шкоду репутації та ризик. Крім того, наші можливості обробки даних можуть допомогти з дотриманням вимог Директив ЄС, боротьби з відмиванням грошей, FATCA, OFAC та загального управління ризиками репутації та належної перевірки ділових партнерів.

....................................

Moody`s OVERVIEW

In a world where data is increasingly abundant, credible insight is rare.

Good decisions rely on good inputs. Our analytical tools become trusted global standards for understanding the risk of doing business with others. With capabilities designed to optimize decision-making processes across organizations of all sizes, we are the chosen partner of leaders worldwide for advancing strategies for growth, risk management, sustainability and capital market access.

Moody’s provides organized, relevant and proprietary data resources that can be easily integrated into existing frameworks and processes.

Moody’s provides tools that help leaders of organizations understand and process data. From economic forecasts to risk models and software, our solutions help decision makers efficiently identify and act on the most important and relevant information for their business.

Moody’s delivers independent, in-depth and transparent opinions on credit risk through its credit ratings. Our opinions enable issuers to efficiently access debt markets and investors to compare credit risk across countries and asset classes.

Moody’s offers non-credit assessments that provide transparency and disclosures across risk categories, such as ESG and cyber risk, helping organizations navigate an evolving marketplace.

Moody’s global coverage, expertise, track record and unique data sets shape our economic and credit market research, helping business leaders stay ahead of the curve.

.......................................

ESG
Moody’s is committed to helping market participants advance strategic resilience, responsible capitalism, and the greening of the economy. Our offerings span across credit, ESG, sustainable finance, and climate risk solutions and help our customers identify risks and opportunities and provide meaningful performance measurements and insights.

Data, Technology & Innovation
Innovation is a critical function as technology and computing power change business processes and data becomes increasingly critical to finding opportunities for growth and assessing a range of risks. How IoT Technology is Reshaping Insurance Business?. We support our customers’ digital transformation and automation by applying the most relevant modern technologies to support analytical processes and deliver our data and expertise. Through a combination of enhanced data sets, such as the world’s largest collection of private credit risk data, and machine learning capabilities, we offer solutions that bring valuable insight faster than ever before.

Spotlight on Cyber
The rise of cyberattacks has cost companies billions of dollars and threatened the stability of businesses across the globe (seeWhat are the Most Common Types of Cyberattacks?). It is now essential for business leaders to assess and quantify their cyber risk as it relates to corporate decision making. Moody’s has recently invested in BitSight to create an integrated cybersecurity risk platform that will provide cybersecurity ratings and analytics at scale to help
leaders make better decisions.

Supporting Growth in China
Since Moody's opened the first of its several offices in China in 1993, our long-term commitment to contributing constructively to China’s growth remains at the heart of everything we do in China. The track record that Moody’s has built in serving Chinese customers as well as our investments in CCXI, SynTao Green Finance and MioTech exemplify this commitment, which we expect will deepen in the years ahead as we help our customers seize the unique opportunities that China has to offer.

Linked services to provide a deeper, holistic understanding of risk
We enable Chinese debt issuers to access international funding through our credit ratings, and participate in the onshore bond market through our joint venture with CCXI, China’s largest domestic credit rating agency. In addition, we provide Chinese financial institutions, corporations and other entities with insight and analytical solutions. Finally, our investment in SynTao Green Finance has deepened our engagement in China’s financial markets with a focus on supporting sustainability and ESG.

Commercial Real Estate
Our goal is to become the leading source of data and analytics for commercial real estate (CRE) transactions. The CRE landscape is rapidly evolving as alternative business models, emerging technologies, and new data sets reshape conventional approaches to risk assessment.

Know-Your-Customer & Compliance and Financial Crime
Really knowing your business partners and customers, and other third parties, is an increasingly complex challenge as regulatory pressures evolve, and bad players become more adept at concealing themselves.

We are expanding our Know-Your-Customer capabilities to help organizations perform customer research more efficiently. With the world’s most powerful comparable data with extensive corporate structures and beneficial ownership, linked with politically exposed persons, sanctions and other adverse data to deliver new levels of certainty on third parties, and the individuals behind them. We can also help enterprises and public entities explore where the power and control lie in an organization – regardless of levels of ownership.