Страховой рейтинг Insurance TOP журнал. Рейтинг страховых компаний Украины. Страхование
Журнал Страховой рейтинг Insurance TOP. Рейтинг страховых компаний Украины

Журнал «Insurance TОР» — єдине відкрите джерело інформації на ринку страхування, яке базується на офіційній статистиці страхових компаній та щокварталу публікує рейтинги ризикових та лайфових страховиків України у розрізі регіонів та видів страхування.

Купити друкований номер журналу Insurance TOP з рейтингами:
e-mail: [email protected]
Моб/Viber: +38(096)326-73-63


Global Insurance & InsurTechs Rankings

Moody`s - рейтингове, дослідницьке та аналітичне агентство, яке публікує кредитні дослідження та рейтинги цінних паперів


Служба інвестицій Moody`s, ведуче світове рейтингове, дослідницьке та аналітичне агентство, яке публікує кредитні висновки, дослідження та рейтинги цінних паперів з фіксованими процентними ставками, емітує цінні папери та інші кредитні зобов’язання.

Кредитні рейтинги та дослідження допомагають інвесторам при аналізі кредитних ризиків, пов'язаних із зобов'язаннями з фіксованим доходом. Рейтинги також впливають на прибутковість у сфері страхування та його вторинних продуктів, а також при наданні надійної та незалежної оцінки кредитних ризиків. Послуги Moody`s підвищують ліквідність ринку та знижують вартість M&A-угод (злиття та поглинання).

Moody`s:
- представлено понад 800 аналітиками;
- має понад 1 700 відділень по всьому світу;
- має філії в 17 країнах;
- вступає на ринки, що розвиваються, через державні підприємства або філії з місцевими рейтинговими агентствами в Кореї, Індії, Чилі, Аргентині, Чеській Республіці та Росії;
- забезпечує рейтинговий та інформаційний матеріал за юридичними та комерційними органами в 100 країнах.

Клієнтами Moody`s є інвестори, депозитні вкладники, кредитори, інвестиційні та комерційні банки та інші фінансові установи, а також широкий круг корпоративних і державних емітентів цінних паперів.

Про Moody`s

Moody’s забезпечує прозорість, досвід і довіру до операцій з облігаціями. Протягом багатьох років ми розвивалися, щоб допомогти організаціям розшифрувати ризики та відкрити можливості для прийняття кращих рішень.

Ми є глобальною фірмою з інтегрованої оцінки ризиків, яка дає змогу організаціям приймати кращі рішення. Наші дані, аналітичні рішення та ідеї допомагають особам, які приймають рішення, визначати можливості та керувати ризиками ведення бізнесу з іншими. Ми віримо, що більша прозорість, більш обґрунтовані рішення та справедливий доступ до інформації відкривають двері для спільного прогресу. Маючи понад 13 000 співробітників у більш ніж 40 країнах, Moody’s поєднує глобальну присутність із місцевим досвідом і понад столітнім досвідом роботи на фінансових ринках.

Ми розширюємо наш глобальний охоплення в Латинській Америці, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та регіоні EMEA, запускаючи нові платформи, співпрацюючи з філіями та партнерами, а також відкриваючи нові офіси, щоб краще задовольняти потреби клієнтів у всьому світі.

ІСТОРІЯ

Статті та аналіз Moody’s допомагають приймати кращі рішення протягом понад 100 років.

У засновника Джона Муді було бачення розширення доступу до інформації та встановлення глобальної мови кредитування. Це бачення все ще надихає нас сьогодні, оскільки ми підтримуємо наших клієнтів у всьому світі за допомогою нашої потужної аналітики даних і розуміння. Від комерційної нерухомості до екологічних і кіберризиків, ми постійно розширюємо та вдосконалюємо наші можливості шляхом органічного зростання, стратегічних інвестицій і придбань, щоб краще обслуговувати наших клієнтів.

Придбання та інвестиції Moody's зосереджені на експертному досвіді ESG у сфері нерухомості, кібербезпеки та кіберстрахування, а також продовжує поглиблювати свій глобальний слід

2020 рік
Придбання Regulatory DataCorp, провідного постачальника послуг із боротьби з відмиванням грошей, даних про клієнтів і належної перевірки

2019 рік
Придбано контрольний пакет акцій Vigeo Eiris, світового лідера в галузі екологічних, соціальних досліджень і досліджень, даних і оцінок

Придбано мажоритарний пакет акцій Four Twenty Seven, Inc., провідного постачальника даних, розвідки та аналізу, пов’язаних із фізичними кліматичними ризиками.

Інвестиції в міноритарний пакет акцій компанії SynTao, яка надає дані та аналітику ESG, базуючись і обслуговуючи Китай

RiskFirst, фінансово-технічна компанія, що надає рішення для аналітики ризиків для спільнот управління активами та пенсійних фондів

Запуск Moody's Local, внутрішньої рейтингової платформи, орієнтованої на обслуговування потреб місцевих ринків капіталу

2018 рік
Придбання Reis, Inc., провідного постачальника даних про комерційну нерухомість США

Інвестиції в технологію QuantCube, інноваційного постачальника прогнозної аналітики в реальному часі на основі ШІ

Інвестиції в Team8 Partners II, L.P., аналітичний центр, що спеціалізується на кібербезпеці та стійкості даних

Придбано міноритарну частку в ICR Chile, постачальнику внутрішніх кредитних рейтингів у Чилі

2017 рік
Придбання Bureau van Dijk, глобального постачальника бізнес-аналітики та інформації про компанії

Інвестиції в SecurityScorecard, провідного постачальника рейтингів кібербезпеки

Інвестиції в CompStak, платформу для краудсорсингу даних комерційної нерухомості

2016 рік
Інвестиції в Finagraph, постачальника рішень для автоматизованого збору фінансових даних і бізнес-аналітики

Придбання компанії GGY, провідного постачальника передового актуарного програмного забезпечення для глобальної галузі страхування життя

2015 рік
Придбання компанії Equilibrium, провідного постачальника послуг кредитного рейтингу та досліджень у Перу та інших країнах Латинської Америки

2014 рік
Придбання WebEquity Solutions, лідера хмарних платформ кредитування

Придбано Lewtan Technologies, постачальника даних і аналітичних рішень для сек’юритизованих активів

2011 рік
Moody’s придбало мажоритарний пакет акцій Copal Partners, піонера в аутсорсингу фінансових досліджень і аналітичних послуг. Через Copal Partners ми також придбали Amba Research, інвестиційну аналітичну компанію

Придбання Barrie & Hibbert Limited, провідного постачальника інструментів моделювання управління страховими ризиками

2010 рік
Придбання Канадського інституту цінних паперів, постачальника послуг з навчання фінансових спеціалістів у Канаді

Придбання Commercial Mortgage Metrics, аналітичної моделі для оцінки ризику дефолту та повернення комерційної нерухомості

...............................

About Moody`s

Moody’s brings transparency, expertise and trust to bond transactions. Over the years, we’ve evolved to help organizations decode risks and unlock opportunities to make better decisions.

We are a global integrated risk assessment firm that empowers organizations to make better decisions. Our data, analytical solutions and insights help decision-makers identify opportunities and manage the risks of doing business with others. We believe that greater transparency, more informed decisions, and fair access to information open the door to shared progress. With over 13,000 employees in more than 40 countries, Moody’s combines global presence with local expertise and over a century of experience in financial markets.

We are enhancing our global reach across Latin America, APAC and EMEA by launching new platforms, working with affiliates and partners as well as opening new offices to better serve the needs of customers around the world.

HISTORY

Moody’s insight and analysis has helped drive better decisions for over 100 years.

Our founder, John Moody, had a vision to widen access to information and establish a global language of credit. This vision still inspires us today, as we support our customers around the world with our powerful data analytics, and insight. From commercial real estate to environmental and cyber risks, we continually expand and enhance our capabilities through organic growth, strategic investments and acquisitions to better serve our customers.

Moody’s acquisitions and investments focus on real estate, cyber security and cyber insurance ESG expertise, and continues to deepen its global footprint (see Cyber Insurance Today. Most Effective Insurance Solutions for Cyber Risk)

2020
Acquisition of a Regulatory DataCorp, a leading provider of anti-money laundering and know-your-customer data and due diligence services

2019
Majority stake acquired in Vigeo Eiris, a global leader in Environmental, Social and Governance research, data and assessments

Majority stake acquired in Four Twenty Seven, Inc., a leading provider of data, intelligence, and analysis related to physical climate risks acquired

Investment in a minority stake in SynTao, which provides ESG data and analytics based in and serving China

RiskFirst, a FinTech company providing risk analytic solutions for the asset management and pension fund communities acquired

Launch of Moody's Local, a domestic ratings platform focused on serving the needs of local capital markets

2018
Acquisition of Reis, Inc., a leading provider of U.S. commercial real estate data

Investment in QuantCube Technology, an innovative provider of real-time, AI-based predictive analytics

Investment in Team8 Partners II, L.P., a think tank specializing in cybersecurity and data resilience

Minority stake acquired in ICR Chile, a provider of domestic credit ratings in Chile

2017
Acquisition of Bureau van Dijk, a global provider of business intelligence and company information

Investment in SecurityScorecard, a leading provider of cybersecurity ratings

Investment in CompStak, a platform for crowdsourced commercial real estate data

2016
Investment in Finagraph, a provider of automated financial data collection and business intelligence solutions

Acquisition of GGY, a leading provider of advanced actuarial software for the global life insurance industry

2015
Acquisition of Equilibrium, a leading provider of credit rating and research services in Peru and other countries in Latin America

2014
Acquisition of WebEquity Solutions, a leader in cloud-based lending platforms

Lewtan Technologies, a provider of data and analytics solutions for securitized assets acquired

2011
Moody’s acquired a majority stake in Copal Partners, a pioneer in outsourced financial research and analytics services. Through Copal Partners, we also acquired Amba Research, an investment research and analytics firm

Acquisition of Barrie & Hibbert Limited, a leading provider of insurance risk management modelling tools

2010
Acquisition of the Canadian Securities Institute, a training services provider for finance professionals based in Canada

Acquisition of Commercial Mortgage Metrics, an analytical model for assessing default and recovery risk for commercial real estate