Страховой рейтинг Insurance TOP журнал. Рейтинг страховых компаний Украины. Страхование
Журнал Страховой рейтинг Insurance TOP. Рейтинг страховых компаний Украины

Журнал «Insurance TОР» — єдине відкрите джерело інформації на ринку страхування, яке базується на офіційній статистиці страхових компаній та щокварталу публікує рейтинги ризикових та лайфових страховиків України у розрізі регіонів та видів страхування.

Купити друкований номер журналу Insurance TOP з рейтингами:
e-mail: [email protected]
Моб/Viber: +38(096)326-73-63


Global Insurance & InsurTechs Rankings

Історія розвитку страхового ринку Польщі


Як і інші підрозділи економіки Польщі, сектор страхування в останні роки зазнав значних змін. Точкою відліку стало прийняття Сеймом нового Закону про страхування в 1990 році. Для узгодження його положень з діючими в Європейському союзі у жовтні 1995 року до нього були прийняті відповідні зміни та виправлення.

Послуги по страхуванню і перестрахуванню можуть здійснюватися на основі дозволу міністра фінансів, яке видає відповідну ліцензію і яке має повноваження по ії анулюванню. Страхові товариства в обов'язковому порядку повинні розділяти послуги по страхуванню життя та інших видах страхування.

Обов'язкове страхування в Польщі включає: страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту, страхування сільськогосподарських будівель від пожежі та інших стихійних лих, страхування цивільної відповідальності працівників села в сільському виробництві. Всі інші види страхування - добровільні. єдиною дозволеною формою для здійснення страхової діяльності і акціонерні товариства і товариства взаємного страхування.

Більше 40 років Держстрах Польщі PZU - Panstwowe Zaktady Ubezpieczeniowe мав монополію на внутрішньому ринку, у той час як страхування зовнішньоторговельних операцій і громадян, що виїжджають за кордон, було монополізовано АТ Варта (TU Warta). Обидва державних страховика не мали дозволу на інвестування своїх коштів. Усі страхові фонди і резерви виплачувалися з держбюджету.

З того часу положення справ різко змінилося. Наприкінці грудня 1999 року, за даними Польської страхової палати (Polska Zba Ubczpieczen), діяло 64 страховика, зареєстрованих у Польщі у формі акціонерних товариств або товариств взаємного страхування, яких усього було 6, у тому числі 1 в області страхування життя і 5 у майновому страхуванні. З 64 страховиків 29 мали ліцензії на страхування життя, а 35 - на інші види страхування. У двох фірмах: АТ PZU і АТ KUKE, державна скарбниця зберегла контрольний пакет акцій.

У червні 2000 року на Варшавській фондовій біржі котувалися три страховики: Варта, Європа і Компенса (TU Warta S.A., TU Europa S.A., Compensa S.A.).

У 1999 році на страховому ринку все ще панувала група Держстраху Польщі - PZU S.A., хоча монополія з кожним роком слабшала.

Галузь залишалась надто концентрованою. Дві фірми: PZU S.A, і TU Warta S.A., контролюють майже 70% страхового ринку Польщі, з чого на частку PZU S.A. припадало 56%. Жоден з інших конкурентів не може забезпечити собі більш 5%.

На ринку страхування життя положення приблизне таке ж. Три фірми: PZU па Zycie S.A., Commercial Union Polska na Zycie S.A. і Amplico Life S.A., контролюють приблизно 90% ринку, з чого на частку лише PZU па Zycie S.A припадає приблизно 58%.

Якщо мова йде про продукти, то в секторі страхування життя прості страхові поліси складають більше половини. Цікаво відзначити, однак, що поліси, пов'язані з інвестиційними фондами в продовження 1999 року збільшили свою частку з 5% до 29%. інші види особистого страхування - це переважно страхування автотранспорту, що займає понад 70% у секторі особистого страхування крім страхування життя.

Сума страхових премій за 1999 рік на польському страховому ринку склала 4.7 млрд. дол. США, з яких премії в страхуванні життя склали 38% від цього числа. Це означає, що страхова премія на душу населення в Польщі все ще далеко поступається середньоєвропейському рівню, незважаючи навіть на постійне підвищення ії відсоткового співвідношення з ВВП, що у 1999 році досягло 2,9% у порівнянні з 1,84% у 1991 році. Для приклада: у ЄС це співвідношення складає в середньому 7,2%.

У 1999 році польський страховий ринок зареєстрував суму прибутку нетто 497,1 млн. злотих, з чого 155,6 млн. злотих було внесено страхуванням життя, а 341,8 млн. злотих - іншими видами страхування.

Для захисту застрахованих осіб були створені два фонди: Гарантійний фонд - для виплат по цивільній відповідальності і Фонд захисту застрахованих осіб - для задоволення претензій у випадку неспроможності страховиків.

Корпорація страхування експортних кредитів - АТ КСЕК - (Korporacja Ubezpieczenia Kredytow Eksportowych - KUKE S.A.) - це акціонерне товариство, яке здійснює страхування зовнішньоторговельних операцій. Власником більшості акцій і держава. Починаючи з 1991 року, АТ КСЕК страхує від комерційного ризику на базі щорічних бланкетних полісів - еквівалента генерального французького поліса, що виставляється КОФАСЕ. Покриття ризику порівнюється із сумою передбачуваних експортних продажів підприємства.

З 1 квітня 1996 року польські громадяни - при дотриманні визначених умов - можуть здобувати страхові поліси від іноземних страховиків, що не мають ліцензії на свою діяльність у Польщі. Ще одна зміна в правилах страхування передбачає зняття ряду обмежень стосовно перестрахування польських страхових товариств за кордоном. Зміни викликані необхідністю приведення польського законодавства у відповідність зі стандартами ОЕСР. Нові угоди дозволяють польським громадянам здобувати страхові поліси поза Польщею за умови, що ризик, який страхується, пов'язаний з їх перебуванням за кордоном.

Для страхування товарів у транзиті при зовнішньоторговельних операціях зацікавлені підприємства можуть купувати страхові поліси від закордонних страховиків.

Закони про перестрахування також були переглянуті убік лібералізації. В даний момент страхові товариства можуть переводити за кордон на перестрахування до 100% страхових внесків, отриманих за даний рік.

Рік 1999 був черговим роком динамічних змін у польському страховому бізнесі. Відповідно до Державного органа нагляду за страховою діяльністю (PUNU - Paristwowy Urzad Nadzoru Ubczpieczen), іноземні інвестиції в страховому секторі підскочили більш ніж на 126% і перевалили за 1,2 млрд. злотих. іноземні інвестиції у страхування життя - 46,5% від внесеного страховиками статутного капіталу, у той час як в інших видах особистого страхування іноземні інвестиції складали 52,6%. Всього участь іноземних інвесторів у польському страховому ринку склала 49,9%.

Першими страховими товариствами, що ввійшли на польський ринок на початку 90-х, були: AIG (США), Commercial Union (Великобританія). AGF (Франція), Nationale Nederlanden (Голландія) і Alte Leipziger Europe (Німеччина).

Спочатку (наприкінці 1999 року) лідирували німецькі фірми. Вони вклали свої кошти в 15 фірм, з яких три були суто німецькими, а в 11-ти німці мали переважну участь.

інші країни також серйозно підійшли до польського страхового бізнесу, включаючи Великобританію, Голландію і США. Американський капітал бере участь у 9-ти польських страхових товариствах.

На сьогодні лише у декількох польських страховиків немає іноземного стратегічного партнера, причому частина з них вже має намір укласти угоду про стратегічне партнерство.

Участь іноземних страховиків дає життя чесній конкурентній боротьбі, що означає більш високий рівень обслуговування і конкурентні ціни. Це також підганяє впровадження на ринок нових страхових продуктів, краще пристосованих до вибагливих клієнтів.

З січня 1999 року польський страховий ринок відкрився для міжнародної конкуренції, що було пов'язано зі спрощенням процедур по відкриттю представництв іноземних страховиків. Однак, ця обставина не мала істотного впливу на сектор. Є все-таки розуміння настільки важливого етапу в його розвитку просунуло деякі польські фірми на прискорення свого пошуку потенційних іноземних інвесторів чи на якнайшвидше завершення своїх переговорів з такими. Це стало однією з обставин, що призвело до подальшої консолідації капіталу в банківсько-страховому секторі в 1997 і 1998 роках. До інших істотних причин відносяться: потреба нових капіталовкладень і пошук шляхів зниження собівартості.

Розвиток страхового сектору Польщі у найближчі роки буде знаходитися під істотним впливом ряду факторів, серед яких: рух іноземного капіталу, приватизація PZU S.A. і PZU Life S.A., зростання пайової участі капіталу найважливіших страхових товариств, а також їхня консолідація і придбання учасниками ринку. Більш міцні зв'язки банківського і страхового секторів зможуть допомогти банкам і страховикам вижити в умовах зростаючої конкуренції.